Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η εταιρία Αβραμίδης Α.Ε. είναι Εργοληπτική Τεχνική Εταιρεία. Φέτος η εταιρία μας κλείνει 57 χρόνια συνεχούς λειτουργίας και προσφοράς στο χώρο της οδοποιίας των χωματουργικών και ασφαλτικών εργασιών, σε δημόσια και ιδιωτικά έργα. Ξεκινώντας ως οικογενειακή επιχείρηση το 1953 από το χώρο των χωματουργικών και της οδοποιίας και μετατράπηκε το Φεβρουάριου του 2004 σε Ανώνυμη Εταιρεία με κύριο μέτοχο τον Ευάγγελο Αβραμίδη. Η Αβραμίδης Α.Ε. εδραιώθηκε στον τομέα των ασφαλτικών εργασιών κερδίζοντας ένα μεγάλο μερίδιο των εργασιών του είδους με την άριστη επιχειρηματική φήμη και αξιοπιστία που κατακτήσαμε μέσα από την εκτέλεση έργων σε όλη την Κρήτη.

Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στην ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις ενώ διαθέτει ένα εργοστάσιο παραγωγής ασφαλτοσκυροδεμάτων και ένα εργοστάσιο παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος.
Οι ιδρυτές της οραματίστηκαν μια σύγχρονη εταιρεία που θα συνδυάζει την εμπειρία με την άρτια οργάνωση και την παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών.

Η πολυετή εμπειρία, το καταρτισμένο προσωπικό, και ο σύγχρονος μηχανολογικός εξοπλισμός, δίνουν έμφαση στη σωστή οργάνωση του κάθε έργου και στη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και των προδιαγραφών.

Η Αβραμίδης Α.Ε. απαρτίζεται από ένα μεγάλο στόλο μηχανημάτων ο οποίος ανανεώνεται συνεχώς με συνεχή βελτίωση σε προϊόντα και νέες μεθόδους και με το εξειδικευμένο προσωπικό της προσπαθεί να εξυπηρετεί τον πελάτη με την διερεύνηση των αναγκών του αλλά και τις ανταγωνιστικές τιμές που προσφέρει.

Βασικές αρχές της εταιρείας μας είναι:

Στόχος μας είναι η εταιρία να αποκτήσει ηγετική θέση στο χώρο της οδοποιίας και το όνομα της να καταστεί συνώνυμο της υψηλής ποιότητας.

Η εταιρίαΗ εταιρίαΗ εταιρίαΗ εταιρίαΗ εταιρίαΗ εταιρία