ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

H εταιρεία μας από το 2009 επεκτάθηκε και στον τομέα της παραγωγής Ετοίμου σκυροδέματος σε νέες υπερσύχρονες εγκαταστάσεις με υψηλό βαθμό αυτοματοποίησης της παραγωγής.

Διαθέτοντας άρτια εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό και απαραίτητο εξοπλισμό καλύπτουμε κάθε είδους τεχνικό έργο.

Στο χώρο των εγκαταστάσεων μας διαθέτουμε Ιδιωτικό Εργαστήριο Ελέγχου ποιότητας δειγματολογικών ελέγχων πλήρως εξοπλισμένο, στο οποίο παρακολουθούμε καθημερινά την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, στο εργοτάξιο όπως και στα έργα των πελατών προκειμένου να διασφαλιστεί η αντοχή τους στη φθορά του χρόνου αλλά και στις σεισμικές δονήσεις.

Η διασφάλιση του πελάτη ως προς την ποιότητα και ποσότητα του έτοιμου σκυροδέματος γίνεται με:

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΣΚΥΡΟΔΕΜΑΣΚΥΡΟΔΕΜΑΣΚΥΡΟΔΕΜΑΣΚΥΡΟΔΕΜΑΣΚΥΡΟΔΕΜΑΣΚΥΡΟΔΕΜΑΣΚΥΡΟΔΕΜΑΣΚΥΡΟΔΕΜΑΣΚΥΡΟΔΕΜΑΣΚΥΡΟΔΕΜΑΣΚΥΡΟΔΕΜΑΣΚΥΡΟΔΕΜΑΣΚΥΡΟΔΕΜΑΣΚΥΡΟΔΕΜΑΣΚΥΡΟΔΕΜΑΣΚΥΡΟΔΕΜΑΣΚΥΡΟΔΕΜΑΣΚΥΡΟΔΕΜΑΣΚΥΡΟΔΕΜΑΣΚΥΡΟΔΕΜΑ