ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Αποτέλεσμα της έντονης παρουσίας μας σε δημοπρατήσεις έργων είναι τα δεκάδες Δημόσια Έργα που έχουμε στο  ενεργητικό μας.
Ορισμένα από αυτά είναι :

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ