ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Το εργοστάσιο παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος βρίσκεται στις εγκαταστάσεις μας στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου σε ιδιόκτητο χώρο έκτασης 12000 τετραγωνικών μέτρων και έχει δυναμικότητα παραγωγής 120 τόνους/ώρα

Διαθέτουμε τις μελέτες σύνθεσης βάσει των κείμενων προδιαγραφών για όλες τις κατηγορίες ασφαλτομίγματος. Πέραν των συνήθων τύπου ασφαλτομίγματος η μονάδα παραγωγής που διαθέτουμε μπορεί να παράγει ανακυκλωμένα και τροποποιημένα ασφαλτομίγματα.

Στις εγκαταστάσεις μας υπάρχει επίσης γεφυροπλάστιγγα 100 τόνων.

Η εμπειρία των συντελεστών της εταιρείας μας στην παραγωγή & εμπορία ασφαλτοσκυροδεμάτων  βάσει σύγχρονων προδιαγραφών έχουν σαν σκοπό την ορθή εκτέλεση δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

Η εταιρίαΗ εταιρίαΗ εταιρίαΗ εταιρία

Τα έργα μας

Η εταιρία μας διαθέτοντας ένα μοναδικό στόλο, έχοντας τις γνώσεις την ποιότητα αλλά και την αξιοπιστία, έχει αναλάβει και έχει φέρει εις πέρας ένα μεγάλο αριθμό έργων τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο τομέα. Δείτε μερικά από αυτά.