ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

H εταιρία μας αναλαμβάνει η ίδια την κατασκευή ιδιωτικών έργων σχετικά με την διαμόρφωση περιβαλλόντων χωρών (οδοστρωσία – ασφαλτικά) δεδομένου ότι διαθέτει την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό για ένα άρτιο αποτέλεσμα. Μερικά από τα ιδιωτικά έργα που έχουμε αναλάβει και έχουμε παραδώσει είναι τα εξής:

Τα έργα μαςΤα έργα μαςΤα έργα μαςΤα έργα μαςΤα έργα μαςΤα έργα μαςΤα έργα μαςΤα έργα μαςΤα έργα μαςΤα έργα μαςΤα έργα μαςΤα έργα μαςΤα έργα μαςΤα έργα μαςΤα έργα μαςΤα έργα μαςΤα έργα μαςΤα έργα μας